logistyka

Logistyka jest to termin, który najbardziej kojarzy nam się z branżą transportową. Oczywiście wiąże się z nią i to nawet bardzo, natomiast nie dotyczy tylko przewozów towarów i układanie tras.

Z definicji logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych. Co to oznacza w praktyce? W definicji czytamy, że logistyka jest procesem planowania przepływu towarów, w co oczywiście zalicza się transport.

Jednak praca specjalisty logistyka nie ogranicza się tylko do tego. Jest on również odpowiedzialny za wszelkie postoje i przechowywanie materiałów, zanim dotrą do finalnego odbiorcy. Tak więc magazynowanie towarów, miejsca postojowe itp. Wszystko to zależy do logistyka.

Praca specjalisty logistyka jest więc pracą bardzo odpowiedzialną i wymaga dużej wiedzy. Osoby które chcą się ubiegać o to stanowisko pracy muszą posiadać odpowiednie wykształcenie w postaci studiów wyższych w kierunku logistyki. Oprócz tego wymogiem stawianym dla kandydatów jest biegła znajomość przynajmniej języka angielskiego.  Logistyk musi posługiwać się tym językiem ponieważ będzie on kontaktował się z firmami z różnych krajów.