Operator wózka widłowego

Firma Moje Bambino Sp. z o.o. lider w branży zaopatrzenia szkół i przedszkoli, producent mebli i pomocy edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Operator wózka widłowego
Miejsce pracy: Łódź
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Realizacja przemieszczeń wewnątrz magazynowych
 • Przygotowanie towarów pod wysyłkę
 • Obsługa skanerów
 • Przyjmowanie na stan dostaw oraz ich składowanie w obrębie wyznaczonej powierzchni magazynowej
 • Nadzór nad dokumentacją magazynową
 • Prace porządkowe na magazynie
Od kandydatów oczekujemy:
 • Uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi wysokiego składowania
 • Doświadczenie w pracy na ww. wózkach
 • Chęci do pracy
Oferujemy:
 • Bezpośrednie zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowo: premia uznaniowa
 • Praca od pon. do pt. w systemie jednozmianowym 8:00 - 16:00
 • Miłe środowisko pracy ( nowe pomieszczenia socjalne)
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego oraz korzystania z pakietów sportowych

Zapraszamy do przesyłania CV!

Zapraszamy do przesyłania CV! Uprzejmie prosimy o zawarcie następującej zgody w dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego”.

Klauzula obowiązku informacyjnego:

1. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (93-428) przy ul. Granicznej 46,, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje Panią/Pana, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana.

4. Odbiorcami Pani/Pana dane osobowe będą: pracownicy biorący udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym; pracownicy działu kadr Administratora; podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; serwisy internetowe za pośrednictwem, których Administrator publikuje ogłoszenia o pracę.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 miesięcy, licząc od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

6. Ma Pan/Pani prawo do: a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, c) przenoszenia danych, d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane. 8.Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podobne oferty