poszczególne etapy

Produkcja części motoryzacyjnych odbywa się w wielu zakładach produkcyjnych. Poprzez rozproszenie zakładów wymagany jest transport na czas elementów które są obrabiane w poszczególnych halach produkcji.

Specjalista ds. logistyki dba o terminowe dostawy wyrobu i odbiór produktu z linii jego załadunek i przewóz do miejsca docelowego. Logistyka części nie należy do banalnych zadań, mimo iż nie jest to produkt spożywczy, psujący się itp. Poza bezpieczeństwem załadunku i zadbaniem o jego nieuszkodzenie logistyk musi zadbać o trafienie wyrobów w odpowiednie miejsce. Sprzyjają temu elektroniczne systemy kontroli i specjalne opakowania, niemniej sam plan drogi leży w kompetencji logistyka, który planuje transport pod kątem umiejscowienia w czasie i przestrzeni. Kluczowe jest obliczenie ładowności samochodów, wielkości palet, obciążenia itp.

Dodatkowo logistyka to również zarządzanie zasobem ludzkim oraz umiejętność reakcji na zmianę planu. Czasem to pogoda płata nam figle, czasem to kwestia choroby pracownika, wypadku na drodze, serwisu samochodu itd. Logistyk musi być przygotowany na takie awarie i reagować błyskawicznie.