staż

Jak wiemy, przy wykonywaniu pewnego zawodu, ukończenie studiów wyższych jest wymogiem koniecznym. Jednak w trakcie studiów otrzymujemy wiedzę tak zwana teoretyczną, która nie do końca przygotowuje absolwentów do przyszłej pracy na danym stanowisku pracy. Dobrze by było gdyby studenci otrzymali pewną dawkę wiedzy praktycznej zanim podejmą zatrudnienie na stałe.

Dlatego też część pracodawców oferuje studentom  praktyki i staże. W przypadku specjalisty ds. logistyki, odbycie stażu jest bardzo pożądane, ponieważ pozwala na sprawdzenie swojej wiedzy w praktyce. Praca specjalisty ds. logistyki polega również na wytężonym kontakcie z ludźmi, ponieważ specjalista musi być w stałym kontakcie z wieloma pracownikami. Taki kontakt często wywołuje sytuacje stresowe, ponieważ na specjaliście spoczywa duża odpowiedzialność za wiele podległych mu osób. Praktyka pozwala nauczyć się radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami i zbadać swoją reakcję na stres.  Taka wiedza jest bardzo przydatna podczas przyszłego wykonywania zawodu.